Miyerkules, Hulyo 28, 2004

Mahabang Araw

Medyo nakakapagod ang araw ko ngayon. Medyo lang. Hindi naman ako nahingal o kaya ay sobrang inaantok. Nahabaan lang siguro ako sa mga klase ko ngayon lalo na kung sinapa ko pa ang mahabang pagsusulit para sa Teolohiya.

Pangkaraniwan lang naman ang nangyari sa mga klase ko, diskurso sa Drama Seminar, turo ni Fr. Arcilla sa Hisory, pagtatapos kay Descarte sa Pilosopiya. Pangkaraniwan. Ang nakakabigat ay ang napakahabang mahabang pagsuslit. Puros sanaysay ang kailangang isagot kaya sa katapusan ng pagsusulit ay sumakit ang mga kamay ng kumuha, kasama na ako. Sana naman ay tama ang mga pinagsasabi ko.

Walang komento: