Martes, Hulyo 13, 2004

Ingles sa History

Nakakatuwa si Fr. Arcilla. Parang isang English teacher niyang binigyan ng komento ang mga test paper namin. Narinig ko pa ang ginawa kong mali mula sa mga binanggit niya. Kakaiba lang dahil talagang binibigyan niya ng pansin ang Ingles namin. Siga na nga. Gagalingan ko na ang aking Ingles.

Walang komento: