Huwebes, Hulyo 29, 2004

Imelda

Free-cut ang karamihan ng mga klase ko ngayon maliban sa History. Dahil libre ang aking hapon, pinanood ko ang documentary na Imelda.

Tunay ngang maganda ang pelikulang ito. Isang magandang pagtingin sa buhay ng isa sa mga pinakakilalang babae sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami akong nalaman tungkol sa kay Mrs. Marcos na, marahil, hindi ko malalaman sa mga libro o sabi-sabi. Isang tunay na nakakatuwang tao si Imelda. Masayahin, mabait, at malambing. Mga katangian na nagbigay sa kanya ng malaking impluwensiya at lakas sa pamahalaan. Isa pang maganda sa pelikula ay hindi lamang sa dating First Lady nanggagaling ang mga impormasyon. Kumuha rin ang mga gumawa ng pelikula ng iba pang interview mula sa mga malalapit sa kanya at mga kilalang politiko. Kaya isa itong balanseng pagtingin kay Ginang Marcos at sa kanyang pamilya. Kumpara sa ibang documentary na nakita ko, hindi puro pambabato sa dating Pangulo at ng kanyang asawa ang pelikulang ito. Nakita ko ang dalawang pananaw mula kay Gng. Marcos at sa mga kalaban at kaibigan nito.

Hindi ko lang alam kung ano ang kinasama ng pelikula. Siguro kahit na anong gawin ng direktor at manunulat ng pelikula, nagmumukha pa ring masama o, sa isang mas mahinhing opinion, kakaiba ang dating Unang Ginang. Hanggang ngayon, puno pa rin ng mga myto, alamat, at kuwento ang nakalipas na panahon.

Walang komento: