Lunes, Hulyo 12, 2004

Laro

Panalo ang Ateneo laban sa La Salle kahapon. Astig. Thriller.

Kanina ay interesante ang aralin namin para sa Theology. Nagbigay ng ilang suhestiyon si Fr. Dacanay ukol sa mga desisyon na dapat na gawin sa pagpili at pag-ayos ng isang relasyon. Isa sa mga importanteng punto ni Father ay maaaring isa lamang sexual object o emotion ang pagtingin natin sa ating "minamahal" kung mayroon man. Naniniwala ako diyan kaya wala pa akong sinisinta. Mayroon namang isang nakakatuwang "rule" na ibinigay si Father para sa mga babae, ang 5 year rule. Kung lumampas na ng limang taon ang isang relasyon at walang dahilan para hindi hingin ang kamay ng babae, mag-break na dapat. Nakakatuwang payo at sa isang banda ay totoo rin naman. Magiging kawawa lang silang dalawa sa isang relasyon na hindi patungo sa kasal pagkatapos magsama sa isang relasyon ng mahabang panahon.

Sa isang tabi, nakakuha ako ng 2 para sa huli kong quiz para rin sa Theology. Hindi mataas pero hindi rin naman bagsak. At para naman sa group reflection paper, naka-3.5 kami. Ang saya. Medyo inaasahan ko na rin iyon kasi magagaling ang mga kagrupo ko.

Walang komento: