Martes, Hunyo 29, 2004

Buhay na Gusali

Parang buhay ang buong gusali ng Burgundy Plaza. Hindi pantay ang air pressure kaya matindi ang hangin na dumadaloy sa buong gusali. Mahirap buksan ang pintuan palabas papuntang corridor. Kung nabukasan na ang pintuan, malakas na dumadaloy ang hangin papasok sa mga singit ng bintana at butas sa dingding. Parang humuhinga ang gusali nung binuksan ko ang pintuan. Nakakatakot. Pagkasakay naman sa elevator ay nagkakaproblema din dahil kinakalaban ng hangin ang pagtaas at pagbaba ng pangloobang sasakyan na iyon. Natigil ng hindi dapat at hindi nasara ng lubusan dahil sa tindi ng mga hanging nagalaw sa loob. Sa labas ay malakas ang hangin. Ngunit hindi pa umuulan ng malakas na magdudulot ng karaniwang problema ng baha at basa. Umambon ngunit hindi umulan. Nagbabadya ng "Hayan na ako!" ngunit hindi naman tutuparin. Buhay ang mundong itong ginagalawan natin. Buhay.

Walang komento: