Sabado, Hunyo 12, 2004

Independence Day at Farewell Gathering

Independence day ngayon pero hindi ko pakiramdam. Dapat ay nagsasaya ang buong bansa pero parang ulan lang ang lumipas. Nakakapanghiya na Pilipino ako pero isang mahalagang araw na ganito ay hindi na pinapansin mismo ng gobyerno natin. Nagbubunyi nga sa Cavite pero hindi kumakalat sa buong bansa. Nakakapanghinayang.

Kanina ay nagtipon uli kami ng mga kaibigan ko para sa huli naming pagsama kay Krisette. Aalis na kasi siya sa Lunes. Ang balik na niya ay sa Disyembre ng susunod na taon. Nagkita-kita muna kami sa McDo para ihanda ang farewell gift namin para kay Krisette. Mga mensahe o kaya ay regalo. Hindi ko alam, pero mahirap mamaalam kaya ang bati na lamang namin, "See you next year."

Walang komento: