Huwebes, Hunyo 10, 2004

TV at Celphone

Nakakatuwa ang nangyari kahapon. Unang-una, dumating na ang bago kong celphone, P800. Wala lang. Maiinggit ang mga kapatid ko. Hindi ko pa ipinapakita. Sabi kasi ni Dad, baka kasi kutingtingin nila at masira pa daw nila. Mahal daw kasi ang piyesa.

Pangalawa, nasira na lang ng bigla-bigla ang TV ko. Pinaltan ko kung saan nakasaksak, walang nangyari. Ginamit ko ang remote control, walang nangyari. Pinaltan ko ang battery ng remote control, walang nangyari. Kaya kinabukasan ay ipinadala sa paayusan. Ang problema? May butekeng nakapasok sa TV kay nag-short it. Kaya pala wala akong narinig na buteke kagabi.

Walang komento: