Miyerkules, Hunyo 16, 2004

Unang Pagkakakilala

Ito na ang pangatlong araw ko sa bagong taong pangpaaralan ngunit hindi ko pa rin alam kung tunay nga bang magiging maganda ang semestreng ito. Tapos hindi ko pa nakikilala lahat ng aking mga guro. Sa ngayon ay mga guro lamang sa Theology at Philosophy ang nakikilala ko. Free cut kasi ako kahapon para sa Drama Seminar at History at Sabado ko pa makikilala ang guro ko para sa Malikhaing Pagsulat.

Isa lang ang masasabi ko kay Fr. Dacanay, terror. Pero sa tingin ko ay ginagawa lamang niya iyon para maging maayos ang daloy ng klase. Strikto siya at mukhang mataas ang standard pero ok lang, hindi naman ako naghahanap ng A. Nagbibigay din naman siya ng mga jokes paminsan-minsan. Medyo seryoso nga lang palagi ang tono niya.

Kakaiba naman si Ginoong April Capili. Tama, April ang pangalan niya. Kakaiba pero ok din siya. Nagkaroon ng kalituhan pagkarating sa klase dahil akala ng iba na Ingles ang wika na gagamitin sa klase pero yun pala ay Filipino. Pero sa tingin ko ay ok lang siya pero hindi ko alam kung talagang magaling siyang magturo.

Talo nga pala ang Lakers at Champions ang Detroit Pistons.

Walang komento: