Sabado, Agosto 07, 2004

Street Rap

Ano ang gagawin mo kung may isang batang kalye, may hawak-hawak na sampaguita, ay biglang mag-rap sa harapan mo habang ikaw ay naglalakad sa sidewalk?

Mapapangiti ako, siyempre. At kung wala akong paki, siguro ay tatawa na rin ako. Sobrang kakaiba ng nangyari kanina ay parang matatalapid ako. Hindi ko alam kung bangag ang batang lalaking iyon o talagang wala siya magawa. Hindi naman ako nainsulto dahil sobrang nakakatuwa at bano ng nangyari.

Walang komento: