Biyernes, Agosto 20, 2004

CNN.com - Church says girl's communion not valid - Aug 19, 2004

CNN.com - Church says girl's communion not valid - Aug 19, 2004

Bakit naman ganoon? Ang isang sakramento ay hindi lamang isang ritual na ginagawa. Isa itong pananampalataya. Kung hindi ka naniniwala, walang kwenta rin naman ang sakramento. Pagkakaintindi ko sa TH131 na ang isang sakramnto ay hindi lamang isang ritual kundi isang pakikisama ng isang Kristiyano sa Panginoon at isang tanda ng kanyang lubos na paniniwala sa Diyos. Pero napakahalaga ba kung ano ang gagamiting sangkap ng sakramento? Parang masyado namang binibigyang halaga ang ritual kumpara sa buong pusong pananampalataya. Tama ba iyon?

Walang komento: