Lunes, Agosto 07, 2006

Limang Buwan

May isang babaeng nagtangkang agasin ang kanyang dinadalang anak. Limang buwan siyang buntis at pasyente ni Mama. Naagas nga ang bata, kaya kinailangan munang pumunta sa klinika ni Mama pagkatapos ng magsimba. Dahilan ng ina kung bakit niya ginawa iyon, hindi na niya kayang magpalaki ng pang-apat na anak.

Hindi namatay ang bata, hindi pa patay. "Nagpupumiglas pa," ani Mama.

Walang komento: