Miyerkules, Hulyo 05, 2006

Kamot, kamot

OMG! Hindi ko maintindihan si Georg Lukacs! AAAAH! May kaunting mga bagay na naiintindihan ako pero hindi talaga masakyan na masakyan ang unang dalawang kabanata ng kanyang "The Theory of the Novel".

Anyway, may ORSEM pala ang mga freshie na grad students. Sa Sabado nang ikawalo nang umaga sa Escaler. Mukhang mahirap hindi dumalo kasi pupunta ang mga Dean at ang mga Chair ng mga kagawaran. Meron kayang dress code? Hanggang maong lang ako!

Walang komento: