Lunes, Enero 24, 2005

Pasalitang Eksamen

Kakatapos ko lang ng aking pasalitang eksamen para sa Pilosopiya. Nakakatuwa. Kagaya ng huling pasalitang eksamen noong nakaraang sem, naging mabilis ang pasalitang eksamen. Salita lang ako ng salita. Sinasagot ko lang ang lahat ng mga tanong ni Sir Capili. Kaya ito, paban-ging-ban-ging na lang muna ako hanggang sa susunod na kailangang tapusin.

Walang komento: