Miyerkules, Oktubre 27, 2004

Aklatan at Ulan

Nilagyan na ng aklatan ang aking kuwarto. Hindi ako kuntento sa isa lamang na bakal na lalagyan. At nadami na nadami ang koleksiyon ko ng mga aklat kaya humingi ako ng lalagyan ng libro.

Ginawa ni Mang Danny ang aking aklatan noong nakalipas na linggo kasabay ng lalagyang TV na kanya ring ginagawa. Gawa sa plywood ang aklatan at ikakabit sa dingding ng kuwarto ko. Nahirapan nga si Mang Danny na ikabit ang aklatan dahil ang tigas ng dingding. Nahirapa siyang ipako ang mga suporta sa dingding. Pero nakabit naman. Hinihintay ko na lamang matuyo ng maigi ang pintura bako ilipat ang aking mga libro.

Kanina nga rin ay umalan. Unang beses sa nakalipas na linggo. Hindi ko nga inaasahan dahil napakaganda ng panahon noong nakalipas na araw. Kakaunti ang ulap at napakaliwanag ng araw at buwan. Ganyan lang talaga siguro.

Walang komento: