Sabado, Marso 05, 2011

Para sa mga estudyante ko ng Fil 12

Para sa dagdag na impormasyon sumangguni lamang sa :

Kate L. Turabian, A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : Chicago style for students and researchers, 7th edition. Nirebisa nina Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, at ng University of Chicago Press editorial staff. Chicago : The University of Chicago Press, 2007.


BIBLIOGRAPIYA/TALASANGGUNIAN

l Iayos ang bawat tala/entri batay sa pagkakasunod-sunod ng apelyido batay sa alpabeto

l Kung mahaba ang nilalaman ng tala/entri, kailangang ipasok ng 5 espasyo batay sa naunang linya bago idugtong ang susunod na impormasyon.

Hal.

Mojares, Resil. Origins and Rise of the Filipino Novel: A Generic Study of the Novel Until 1940. Quezon City: University of the Philippines Press, 1983.

l Hindi laktawan para sa nilalaman ng tala/entri

l Laktawan para sa paghihiwalay ng bawat tala/entri

l Kung higit sa iisang akda ang ginamit mula sa isang awtor, ayusin ang mga akda batay sa pamagat, at gumamit ng blangko sa halip na ulitin ang pagtatala ng pangalan ng mga may-akda.

Hal.

Mojares, Resil. Origins and Rise of the Filipino Novel: A Generic Study of the Novel Until 1940. Quezon City: University of the Philippines Press, 1983.

__________. Waiting for Mariang Makiling: Essays in Philippines Cultural History. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2002.

1.Aklat na may iisang may-akda/awtor

Apelyido, Pangalan. Pamagat ng Aklat. Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag.

Hal.

Mojares, Resil. Origins and Rise of the Filipino Novel: A Generic Study of the Novel Until 1940. Quezon City: University of the Philippines Press, 1983.

2. aklat na isinulat iisang may-akda; at isinalin

Apelyido, Pangalan. Pamagat ng Aklat. Isinalin ni pangalan ng tagasalin. Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag.

3. aklat na may 2 o tatlong may-akda

Apelyido, Pangalan ng unang may-akda at buong pangalan ng isa pang awtor. Pamagat ng Aklat. Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag.

4. aklat na may higit sa 3 may-akda

Apelyido, Pangalan at iba pa. Pamagat ng Aklat. Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag.

5. aklat na may patnugot

Apelyido, Pangalan ng patnugot, pat. Pamagat ng Aklat. Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag.

6. aklat na may higit sa 3 patnugot

Apelyido, Pangalan ng patnugot at iba pa, pat. Pamagat ng Aklat. Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag.

7. Journal na may pahinang nakabatay sa magkakasunod na isyu sa buong taon

Apelyido, Pangalan. “Pamagat ng isyu/artikulo.” Pamagat ng journal. Bilang ng isyu (taon): pahina.

8. magasin na gumagamit ng petsa kaysa isyu o tomo/volume

Apelyido, Pangalan. “Pamagat ng isyu/artikulo,” Pamagat ng magasin, petsa buwan taon, pahina.

9. artikulo mula sa online database (hal. JSTOR at EBSCO)

Apelyido, Pangalan. “Pamagat ng artikulo.” Pamagat ng journal. Bilang ng isyu (taon): pahina, URL (nakuha noong petsa)

10. artikulo mula sa isang magasin sa internet

Apelyido, Pangalan. “Pamagat ng artikulo,” Pamagat ng magasin, petsa buwan taon, URL (nakuha noong petsa)

11. aklat mula sa internet

Apelyido, Pangalan. Pamagat ng Aklat. Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon na pagkakalimbag. Pamagat ng website, URL (nakuha noong petsa)

12. website na may awtor, pamagat, serye, tagapaglimbag, at petsa

Apelyido, Pangalan. “Pamagat ng Artikulo.” Pamagat ng Serye. Tagapaglimbag. Pamagat ng website, URL (nakuha noong petsa)

TALABABA

l Piliin ang “continuous” na pagbibilang ng talababa imbes na umuulit ang bilang “1” sa bawat pahina.

l Siguraduhing higit na maliit ang mga titik ng talababa kaysa sa laki ng titik para sa nilalaman ng papel.

l Nakapasok ang unang linya kumpara sa susunod na linya ng nilalaman ng iisang tala sa talababa.

l Gamitin ang unang tala sa unang beses na pagtukoy o pagbanggit.

Hal.

1Resil Mojares, Origins and Rise of the Filipino Novel: A Generic Study of the Novel Until 1940. (Quezon City: University of the Philippines Press, 1983), 32.

l Kung mula pa rin sa naunang sanggunian ang tala ngunit sa ibang pahina, gamitin ang sumusunod:

2Ibid., 43.

l Kung mula sa parehong akda at pahina, gamitin ang sumusunod:

3Ibid.

l Kung nasingitan ng isang ibang sanggunian at nagkataong muling gagamitin ang naunang sanggunian, gamitin ang apelyido ng may-akda ng sangguniang pinagkunan ng tala.

Hal.

4Resil Mojares, Origins and Rise of the Filipino Novel: A Generic Study of the Novel Until 1940. (Quezon City: University of the Philippines Press, 1983), 32.

5Jovita Castro , pat. Antolohiya ng mga Panitikang ASEAN: Mga Epiko ng Pilipinas. (Manila: Nalandangan, Inc., 1986), 44.

6Mojares, 55.

7Castro, 77.

l Kung mula sa parehong akda ang susunod na talababa ngunit nasa bagong pahina, banggitin ang apelyido ng may-akda at pahina.

8Mojares, 55.

9Ibid.

(next page)

10Mojares, 55.

11Ibid.

l Iba pang gamit ng talababa:

  1. pagbibigay ng depinisyon
  2. pagbibigay ng trivia/dagdag impormasyon
  3. pagbibigay ng pasintabi/komentaryo

1.Aklat na may iisang may-akda/awtor

8Buong Pangalan, Pamagat ng Aklat. (Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag), pahina.

2. aklat na isinulat iisang may-akda; at isinalin

9Buong Pangalan, Pamagat ng Aklat. Isinalin ni pangalan ng tagasalin. (Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag), pahina.

3. aklat na may 2 o tatlong may-akda

10Buong ng unang may-akda at buong pangalan ng isa pang awtor. Pamagat ng Aklat. (Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag), pahina.

4. aklat na may higit sa 3 may-akda

11Buong Pangalan et al, Pamagat ng Aklat. (Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag), pahina.

5. aklat na may patnugot

12Buong Pangalan ng patnugot, pat. Pamagat ng Aklat. (Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag), pahina.

6. aklat na may higit sa 3 patnugot

13Buong Pangalan ng patnugot et al, pat. Pamagat ng Aklat. (Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag), pahina.

7. Journal na may pahinang nakabatay sa magkakasunod na isyu sa buong taon

14Buong Pangalan, “Pamagat ng isyu/artikulo.” Pamagat ng journal. Bilang ng isyu (taon): pahina.

8. magasin na gumagamit ng petsa kaysa isyu o tomo/volume

15Buong Pangalan, “Pamagat ng isyu/artikulo,” Pamagat ng magasin, petsa buwan taon, pahina.

9. artikulo mula sa online database (hal. JSTOR at EBSCO)

16Buong Pangalan, “Pamagat ng artikulo.” Pamagat ng journal. Bilang ng isyu (taon): pahina, URL (nakuha noong petsa)

10. artikulo mula sa isang magasin sa internet

17Buong Pangalan, “Pamagat ng artikulo,” Pamagat ng magasin, petsa buwan taon, URL (nakuha noong petsa)

11. aklat mula sa internet

18Buong Pangalan, Pamagat ng Aklat. (Lungsod na pinaglimbagan: Palimbagan, taon ng pagkakalimbag): pahina, Pamagat ng website, URL (nakuha noong petsa)

12. website na may awtor, pamagat, serye, tagapaglimbag, at petsa

19Buong Pangalan, “Pamagat ng Artikulo.” Pamagat ng Serye. Tagapaglimbag. Pamagat ng website, URL (nakuha noong petsa)

Walang komento: