Martes, Disyembre 18, 2007

Random Things

1.

Terry Eagleton sounds so eloquent in this interview. Naintriga tuloy ako na basahin ang kanyang mga libro.

2.

Let's go Medieval!

3.

Talking about black holes and galaxies excites me.

Walang komento: