Martes, Marso 16, 2004

Duda at Asa

Malapit na. Matatapos na. Kaunti na lang. Kailangang magpursige. Kailangang manatiling naglalakad patungo sa paroroonan.

Walang komento: