Martes, Abril 06, 2004

Liwanag ng Gabi

Maliwanag ang mga gabi ngayong tag-init. Naliliwanagan ang buong paligid. Makikita ang mga lubak ng mga kalsada at dumi sa mga tabi. Makikita ang mga bahay, ang kanilang iba't-ibang kulay at tabas ng kanilang mga bubong. Matatanaw ang mga puno sa malayo, mga buko sa isang plantasyon. Makikita mo ang mauunting mga galaw nito sa hangin. Matatanaw rin ang mga puno sa bundok. Makikita ang mga tuktok ng mga puno. Bughaw ang langit. Malalim at maitim na bughaw. Parang walang mga ulap Mapapansin mo lang ang mga ulap kapag mas mamadilim ang bughaw ng langit. Ang dahilan ng liwanag ay ang buwan. Hindi mahalaga kung anong mukha nito, buo man o kalahati. Basta naandoon siya sa ibabaw ng lahat. Ibabaw ng langit, ulap, bundok, puno, bahay at lupa.

Ang nagpapadilim ng paningin ay ang mga ilaw, sa post at paligid. Sinisilaw tayo sa sobrang liwanag ng mga ito. Kaya lampas ng mga nasisilawan nito ay wala nang makita. Mga anino ng mga kung ano mang dapat ay naandoon.

Walang komento: